INDOOR WORKSHOP
Q-NLP YAŞAM KOÇLUĞU TEMEL EĞİTİM KURSU
Q-NLP TEMEL EĞİTİM KURSU
ŞAMANIN RUHU (BİRLİKTE YARAT)
   
OUTDOOR WORKSHOP
ŞAMANIN RUHU-RÜYADAN UYANIŞ
   
DANIŞMANLIK
YAŞAM KOÇLUĞU
META DANIŞMANLIK
İLİŞKİ DANIŞMANLIĞI
BİREYSEL DANIŞMANLIK
   
ONLINE DANIŞMANLIK
   
SEMİNERLER
GÜNLÜK YAŞAMDA ŞAMANİK UYGULAMALAR
ŞAMANIN RUHU
YENİ BİLİNCİ YARATMAK
DEĞİŞMEK MÜMKÜNDÜR
İLİŞKİLER BİRLİKTE YARAT
SAVAŞÇININ YOLU TOLTEC BİLGELİĞİ
   
YAPILMIŞ ORGANİZASYONLAR
   
 
YENİ BİLİNCİ YARATMAK
           


YENİ BİLİNCİ YARATMAK

1-   Yeni Çağın Ruhunu Anlamak…1. Hafta

Misyon:

Bu çağın insanlık için (Metafiziksel/Ruhani) anlamı nedir?

Vizyon:

Bu çağın insanlık için (Fiziksel/Gezegensel/Uygarlık) açısından anlamı nedir?

Hedefler:

Birey ve toplum açısından, Misyon/Vizyon perspektifini referans kabul eden hangi hedefleri üretebiliriz

2-   Değişime İzin Vermek; ama nasıl? …2. Hafta

Kendinizi tanıyor musunuz? Siz aslında kimsiniz?

Sizin için hayatta en önemli şey nedir?

Tam anlamıyla istediğiniz hayatı mı yaşıyorsunuz?

Değişmek ister misiniz? Evet ise Neden?

Gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz nedir?

Sizce, hayalinize giden yolda size ne engel olabilir?

Sizce gelişmek nedir?

Hayatın anlamı nedir?

Size bir sihirli değnek versem ve bir kez kullanma hakkı versem; hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz?

Hayatınızın amacı nedir?

 

3- Yasaları Kullanmayı Öğreniyoruz…3. Hafta

                 -BENZERBENZERİÇEKER

                 -PARÇABÜTÜNÜNBİLGİSİNİTAŞIR.


Çekimyasası,temeliki evrensel yasadan biridir. Birinci yasa, “Benzer benzeri çeker.”, ikincisi ise “Parça bütünün bilgisini taşır.”adını alır. Aslında bu iki yasa ezoterizmin özünde mevcuttur. Ve çağlar boyu saklı bir bilgelik olarak süre gelmiştir. Gündelik hayatta, nerede majik (büyüsel) bir uygulama görürseniz, aslında bu iki temel yasanın uygulamalarını görmüş olursunuz.

“Benzer benzeri çeker ve parça bütünün bilgisini taşır.”

Benzerin benzeri çekmesi, “Aynı titreşimsel fazda olan düşünceler, duygular, hisler birbirlerini cezbederler, birbirlerine yaklaşırlar, bütünleşirler ve büyürler.” demektir.

Parçanın bütünün bilgisini taşımasına gelince; yeniçağ bilgeliği ve bilimi içindeki son gelişmelerle, özellikle kuantum fiziğindeki son bulgularla birlikte, holografik evren görüşü bir hipotez olmaktan çıkmıştır. Giderek çoğalan kanıtlar evrenin bir hologram gibi devindiğini göstermektedir. Çok daha ilginci şu ki, bilincin bedendeki merkezi olan beynin de bir hologram gibi çalıştığı anlaşılmıştır. O yüzden üstatlar , “Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Yukarısı aşağıya benzer. Makroda olan ve mikroda olan aynıdır.” demişlerdir.

 

4-    Kuantum Evrene Giriş Yapmak…4. Hafta

Kuantum evreninde aslında sınırları sonsuz kayan bir dalga okyanusunun içinde var         oluyoruz. Yani aslında biriz, bütünüz. Ve bireyselliğimiz tamamen bir yanılsama. Bu        yanılsamayı yaratan ise, Kuantum evreninin tamamen zeki, farkındalık dolu bir varlık     oluşu ve bu varlığın kendinin farkına varışının sonsuz yolla kendini tekrar edip durması.       Bizler, bireyselliklerimiz, bu bütünsel ve sınırları sonsuz kayan tek varoluşun kendini        idrak anları gibiyiz.

 

5- Kozmik Bilinci Yaratmak…5. Hafta

Bu çalışma şunu anlamamızla başlar. Kimsenin metafizik kültürü ve sentezleme yeteneği  gerçeğin idrakine götürmeyecektir. Gerçek ezoterik ya da değil, bir kültürün sonucu    değildir. Gerçek, belli ki, bilinmeyene sürekli açık kalabilmekle ilgili bir açıklığı,            benliksiz durumu varlığımızda mümkün kılmaya bağlıdır. Gerçek tek bir şey değildir.       Aydınlanma da tek bir şey değildir. O bilinmeyenle kopmaz bir bağ kurmak ve her anı    bilinmeyenin yönlendirmesine izin vermektir.

 

6- Yeni Bilinci Yaratmak. “Yeni Sizi Yaratmak”…6. Hafta

      Yeni bilincin kriterleri nelerdir?

1-     Kendin için var olmak

2-     Kendin için yaşamak

3-     Kendin için istemek

4-     Kendin için neden istediğini bilmek

5-     Kendini bulmak

6-     Kendin olmak

7-     Bütünle bağının bilincine varmak

 

7- Yaratma Bilimine Giriş…7. Hafta

1-     Neyi istemediğini bilmek

2-     Neyi istediğini bilmek

3-     İsteğine ulaştığında ne hissedeceğini bilmek

4-     Ne kadar zamanda ulaşacağını bilmek

5-     İsteğin sadece sana ait olduğun bilmek

6-     Sonucun yolculuğa değdiğini bilmek

7-     Sonucun seni desteklediğini bilmek


Her seminer için;


Süre:4 Saat…(Bir kez ara verilir)
Yapı:Diyalog tekniği uygulanır