INDOOR WORKSHOP
Q-NLP YAŞAM KOÇLUĞU TEMEL EĞİTİM KURSU
Q-NLP TEMEL EĞİTİM KURSU
ŞAMANIN RUHU (BİRLİKTE YARAT)
   
OUTDOOR WORKSHOP
ŞAMANIN RUHU-RÜYADAN UYANIŞ
   
DANIŞMANLIK
YAŞAM KOÇLUĞU
META DANIŞMANLIK
İLİŞKİ DANIŞMANLIĞI
BİREYSEL DANIŞMANLIK
   
ONLINE DANIŞMANLIK
   
SEMİNERLER
GÜNLÜK YAŞAMDA ŞAMANİK UYGULAMALAR
ŞAMANIN RUHU
YENİ BİLİNCİ YARATMAK
DEĞİŞMEK MÜMKÜNDÜR
İLİŞKİLER BİRLİKTE YARAT
SAVAŞÇININ YOLU TOLTEC BİLGELİĞİ
   
YAPILMIŞ ORGANİZASYONLAR
   
 
HÜRRİYET KALALI İLE BİREYSEL SEANSLAR;DİLMUN GELİŞİM / GAZİANTEP
           

BİREYSEL SEANSLAR / Hürriyet Kalalı

 

DİLMUN GELİŞİM / GAZİANTEP

 

08-09-10-11-14-15 OCAK 2019

 

 

 

 

Bireysel Danışmanın bir amacı vardır. Danışanın, hayatındaki tümproblemlerin bir anlamı olduğunu fark etmesini sağlamak.

Danışman,problemlerin büyüme sancısı demek olduğunu bilir. Ve danışanın aksineonları yok etmekle ilgilenmez. Bilir ki yok etmeye çalışmak anlamsız veimkansızdır.Onun işi, problemlerin orada ne işi olduğunu danışanıyla birlikteanlamaktır.

Danışman,problemi yaratanın koşullar değil, onlarla ilişkiye geçme tarzımızolduğunu açıklıkla ortaya koyar. Danışman, danışanın hayatındaki her şeyin(olumlu,olumsuz) kendi seçimi olduğunu deklere eder ve bu fikri incelemesi içindanışanına meydan okur. Danışmanın amacı, danışanın bu fikre makul bir krediaçmasını sağlamaktır. Bu aşamaya seansın soruml
uluğunu alma aşaması diyoruz.

Bu aşamayı başarıyla geçmek danışmanın ilk hedefidir.Devam edebilmek için tek yol budur çünkü. Problemin kaynağının kendiolabileceğine kredi açan birey, bu kaynağın ne olduğunu ve onları nasılaşabileceğini merak eder. Bu aşama, yani merak etme aşaması, danışmanın yolun yarısınıgeçmesi demektir.

Bundan sonrası,danışmanın iki dikkat düzeyinde ayrıayrı çalışmaya başlamasıdır.


Birincidüzey,

Sistemik düşünce tekniğini kullanarak, danışanın,acıveren sonuçları, parçası olmayı seçtiği sistemin ürettiğini fark etmesini sağlamak.Kendine acıma, suçluluk ve yargı tarafından enerjisi emilen danışanın, parçasıolduğu sisteme dışarıdan bakmasını ve mutsuzluğu yaratan sonuçlardan kimseninözellikle sorumlu olmadığını fark etmesinisağlamak. Sistemin tüm unsurları,mutsuzluk verici sonuçları birlikte yaratmaktadırlar ve unsurların biri biledaha fazla sorumlu değildir.

Bu aşamada ilginç bir şey olur. Sistemin unsurları,sistemi ayakta tutmak için yüzde yüz sorumluluk almışlardır. Danışman bunudanışanına hatırlatarak bir mesaj verir. Sistemin dışına çıkabilir ya dasistemi değiştirebilirsin. Bunun için tek başına yeterlisin. Eğer mevcutsistemin ürettikleri seni mutsuz ediyorsa, onu değiştirmek senin elinde. Bugüce en baştan beri sahiptin.

Bu aşama kendine acıma, suçluluk ve yargının içininboşaltıldığı ve anlamsızlaştırıldığı aşamadır. Danışan, sistemi ve mutsuzlukveren sonuçlarını, paternleriyle kendinin yarattığını fark eder. Danışan buanda, ilk defa hayatının kendi ellerinde olduğunu fark eder. Hayatı içinsuçlayacak kimse kalmamıştır.

Bu birinci düzeyin birinci aşamasıdır. İkinci aşama,danışanın bunu hangi paternleriyle başardığını fark etmesini sağlamaktır.Danışman, bu paternlerin hangileri olduğu konusunda danışanıyla birlikte kararverir. Bu karar aşamasına bir anda gelinmez. Farkındalıklı bir akış içindenkendiliğinden süzülerek doğarlar.


İkinci düzey

Danışman,aynı çalışmayı, bilinç dışı düzeyde yapar.Danışman bir şeyin farkındadır. Her insan gibi danışanı da büyüme baskısıaltındadır. Her insanın büyüme stratejisi ise kendine özgüdür. Bu kendineözgülük, bireyin bütünsel olanla özel bağlantısından kaynaklanır. İşte ikincidüzey, bu özel bağlantıyı harekete geçirmek ve birinci düzeyde yapılan çalışmasonuçlarını test etmektir.

Bilinç dışının zenginliği içinde, kendiliğindenmeydana gelen şifalanmaları danışman normal kabul eder. Bir taraftan da, transtekniklerini (Manyetik trans,MiltonErickson trans) ve NLP tekniklerinikullanarak, Çözüm için danışanına yolgösterir.

Danışman,şifayı ve farkındalığı yaratan kaynaklarınher insanın içinde olduğunu bilir; buna imanı tamdır. Seansın tamamı boyunca,kendini şifaya vesile bir varlık olarak konumlandırır; şifanın sebebi olduğunubir an bile aklına getirmez. Bu yüzden seans boyunca akışta ve dingin kalır.


Sonuç

Danışman seansın sonunda, eğer uygun görürse,danışanına ödevler verir. Amacı, danışanın kazandığı yeni yönü pekiştirecek birdizi davranış konusunda alışkanlık kazandırmaktır. Çünkü danışanın takip ettiğisistem döngüleri, otomatik bir dizi davranış kalıbına neden olmaktadır vedanışanın bu döngüden çıkması şarttır.

Danışman ödev vermişse, danışanıyla belirleyecekleribir iletişim yöntemiyle geri bildirim talep eder. Danışmanın görevi, danışanın,onu mutsuz eden döngüden çıktığından ve bu döngüyü büyüme yolculuğu içinhakkıyla değerlendirdiğinden emin olmaktır.

Danışan seanstanayrıldığında, istediği gibikullanabileceği bir özgürlüğe sahipse ya da o kanala girmişse, danışman şifayave farkındalığa vesile olabilmiş, danışanın büyüme yolculuğunda bir rolalabilmiş demektir.


Bireysel Danışman,aşağıdaki alanlarda çalışır:

Kişiselgelişim,

Ruh halini kontrol etmeyi öğrenme,

Kendini tanıma,

Özgüven kazanmak ve self-motivasyon,

Her türlü davranış değişimi,

Alışkanlıkların değişimi
(yeme alışkanlıkları, sigara bırakma, tırnak yeme,vb.)

Mevcut olmayan alışkanlıkların kazanılması,

Hayattan zevk alma ve mutluluk,

Kişisel başarı (toplumda,işte,evde)

İnsanlarla iletişimproblemleri (hayırdiyememe,pasiflik,vb.)

Aile içi iletişim

Eşler arasında iletişim bozuklukları,

Ebeveyn-çocuk ilişkileri,

Çocukların yetişme problemleri,

Evlilik öncesi iletişim sorunları,

Ergen problemleri,Bilgi ve Kayıt için: 


Dilmun Gelişim

(530) 027 42 00

Her bir seans yaklaşık 5 saat sürmektedir.

 

www.dilmun.com.tr