INDOOR WORKSHOP
Q-NLP YAŞAM KOÇLUĞU TEMEL EĞİTİM KURSU
Q-NLP TEMEL EĞİTİM KURSU
ŞAMANIN RUHU (BİRLİKTE YARAT)
   
OUTDOOR WORKSHOP
ŞAMANIN RUHU-RÜYADAN UYANIŞ
   
DANIŞMANLIK
YAŞAM KOÇLUĞU
META DANIŞMANLIK
İLİŞKİ DANIŞMANLIĞI
BİREYSEL DANIŞMANLIK
   
ONLINE DANIŞMANLIK
   
SEMİNERLER
GÜNLÜK YAŞAMDA ŞAMANİK UYGULAMALAR
ŞAMANIN RUHU
YENİ BİLİNCİ YARATMAK
DEĞİŞMEK MÜMKÜNDÜR
İLİŞKİLER BİRLİKTE YARAT
SAVAŞÇININ YOLU TOLTEC BİLGELİĞİ
   
YAPILMIŞ ORGANİZASYONLAR
   
 
META DANIŞMANLIK
           


META DANIŞMANLIK

METAPSİŞİK

Derin bilinçlilik hallerinde ortaya çıkan ve parapsikolojiyi de içine alan fenomenleri inceleme konusu yapar.

Bu fenomenler, Algı, Farkındalık, Bilişsellik, Yaşam türleri, İnorganik varoluşlar, Varlık kozmogonileri gibi boyutları içerir.

Bu alan daha çok, insanın evrimsel sürecinin bir sonraki basamağının derin bilinçlilik içinde aranmasıyla ilgilidir.

İnsanlar, evrimin bir gereği olarak, yukarıda sıralanmış başlıkların bir ya da birkaçının baskısı altında kalırlar. Ve evrim baskısı hissederler.

Metapsişik alandaki Danışmanlık, bu evrim baskısını bir süre birlikte yönetmek ve bireyin kendi hayatının evrimsel boyutunu kendi başına götürebileceği farkındalığı ona kazandırmaktır.

PARAPSİKOLOJİ (Duyular Dışı algılama)

Beş duyumuzla algıladığımız dünyayı, bir başka duyuyla daha algılarız. Buna insanoğlu altıncı diyor. Halbuki olan, DDA (Duyular Dışı Algılama) dır.
İnsanoğlu gelişen biyolojisinin hangi potansiyelleri sakladığını yeni yeni anlamaktadır. İnsanların altıncı his diye genelleştirdiği DDA lar çok geniş bir yelpazeye yayılır.

TELEPATİ

DURUGÖRÜ

İPNOZ

PSİKOMETRİ

PSİKOKİNEZİ

DERMA-OPTİKALGILAMA

RADYESTEZİ

AURA

RUHSALŞİFA

Bunlardan birkaçıdır.

 
TELEPATİ:

Zihinden zihine haberleşme demektir. Çalışmalar zihinsel bilginin aktarımında mesafenin hiçbir öneminin olmadığını göstermiştir..

DURUGÖRÜ:

Durugörü, zaman ve uzay engelinin ötesine geçip, olmuş, olmakta ve olacak olan olayları görmektir.

İPNOZ:

İpnoz, bir tür içsel uyanıklık artışıdır. İpnoza, yükseltgenmiş uyanıklık hali diyebiliriz.
Kişi ipnoz halindeyken, zihinsel ve bedensel uyanıklık deneyimlerine, zaman içinde gerilemelere, problem çözmelere, hafızayla ilgili hatırlamalara, mistik iç görüşe, duru görüye kadar gidebilir. Hatta medyomsal trans halleri bile gerçekleşebilir.

PSİKOMETRİ:

Dokunduğumuz her şeyin üzerinde vücudumuzdan yayılan ve gözümüzle görmediğimiz radyasyonlar bırakırız
Psikometri, eşyaya ya da insana sadece eliyle dokunarak karakter ya da etkilerin okunması sanatı olarak bilinir.

PSİKOKİNEZİ:

Gözle görülebilen bir fiziksel temas olmadan, eşyaların zihinsel güçle yerinden oynatılmasıdır.

DERMA-OPTİK ALGILAMA:

Derma optik algılama deriyle görmek demektir.

Derma optik algılama, parmak uçlarıyla görülmesi istenen eşyalara dokunmak yoluyla gerçekleşir.

RADYESTEZİ:

Radyestezi, radyasyon keşfi bilimidir. Radyestezi, Yunanca olan nod(çubuk) ve divining(hissetmek, sezmek) sözcüklerinden oluşur.
Günümüzde Radyestezi, su ve maden arama çalışmalarında kullanılmaktadır. Radyestezi’nin kullandığı aletler, Çatal çubuk ve Sarkaç’tır.
Radyestezi uygulaması doğada yapılabildiği gibi harita üzerinde de yapılabilmektedir.
Temel prensip, evrende her maddenin özel bir radyasyon yaydığı, ve kişinin o dalga boyun uyum yaparak, Radyestezi araçları vasıtasıyla, su, maden kayıp eşya ya da insanları bulabileceğidir.

AURA:

İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin etrafında bir ışık yayınımı bulunmaktadır. Hayatın tümü devamlı olarak, enerji radyasyonları yaymaktadır. İşte bu radyasyonlara aura denmektedir.
Aura sözcüğü, gözle görülmeyen fakat canlı bedenleri saran ışık olarak tanımlanmakta.
Aura fotoğrafları bugün Kırlian tekniğiyle çekilebilmektedir.

ŞİFACILIK:

Birçokları ruhsal şifayı parapsikolojinin bir konusu değil, dinsel bir deneyim olarak görür. Şifacılık dinsel bir etkinlik olabilir. Ama dinsel açıdan daha çok bilimsel açıdan açıklanması mümkündür.
Şifacılık birçok kuramla açıklanabilir. Evrensel şifa enerjilerine aracılık etmek için bedenin bir aracı sistem olarak kullanılması bunlardan biridir.
Diğeri şifacının kendi biyomanyetik alanındaki enerjiyi hastaya yönlendirmesiyle oluşan şifadır.
Ve en sonunda asıl şifanın, hastanın kendini şifalandırmak için kendine izin vermesine bağlı olarak gelişen psikolojik bir süreç olduğu görüşü.Hastalar şifa bulacağına yürekten inandığında bağışıklık sistemi güçlenmekte ve hastalıklar mucizevi bir düzeyde iyileşebilmektedir. Şifacının bu metottaki görevi hastanın kendini şifalanmaya layık bulmasıyla ilgili süreci yaratmasına aracılık etmektir. Hasta geri kalanını kendi halledecektir.

OBSESYON

Metapsişik çalışmalardaki anlamıyla obsesyon, bedensiz bir varlığın bedenli bir varlıkla geliştirdiği diyalog demektir. Aslında obsesyon bu diyaloğun bedenli varlığın gündelik gerçekliğini negatif anlamda etkileyecek düzey kazanmasıyla bir probleme dönüşür.

Burada Meta Danışmanlık, obsesyonu gündelik gerçekliği etkilemeyecek düzeyde geriletmek, bireyin ihtiyacı bu yöndeyse de tamamen ortadan kaldırmak için yapılır. Aslolan bu obsesyonun taraflar için gerçekleşme nedenini ortaya sermek ve bununla yüzleşmeyi sağlamaktır. Bu başarıldığında obsesyon geride iz bırakmadan ortadan kalkar. Çünkü bu ilişkiye duyulan ihtiyaç bitmiştir.

MEDYOMLUK

İnsan, bilincinin değişik katmanlarında birçok varlık ve evren yorumu üretiyor.
Bu yorumlar bazen, o insanın öz benliğinden, ya da yüksek benliğinden gelirken, bazen ruhsal dünyadan olduğunu söyleyen bir başka varlıktan geliyor.
Bazen, evrende gelişmiş bir uygarlığın yaşam formuyla telepatik bağlantıyla bilgi ve anlayış paylaşılıyor. Bazen ise, enerjetik varoluşlar olduğunu söyleyen varlıklar bizi birçok yolla bilgilendiriyorlar.

Neler oluyor? İnsan evriminin bir parçası olarak ortaya çıkan bu bilinçlilik halleri, insan bilincinin ürettiği yorumlar mı? Yoksa bunlar şu anda farkına varamadığımız çok boyutlu başka gerçeklikler mi?
Medyomluk baskısı altında kalan birçok insan bu konuda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor. Meta Danışmanlıkla bunu yapıyoruz.

UFOLOJİ VE KAÇIRILMA FENOMENİ

Evrende Zeki Hayat bugün bilim dünyasında ciddiyetle tartışılıyor. Çok uzun zaman boyunca gözlemlenen tanımlanamayan uçan nesneler fenomeni, Evrende Zeki Hayatla ilgili güçlü duygular yaratıyor.
Bu alanda çalışan, ya da bu alana çok odaklanmış insanlar, Meta Danışmanlığa ihtiyaç duyuyorlar.
Bir başka boyut da, kaçırılma vakaları. Dünyada yüzlerce insan, dünya dışı zeki yaşam tarafından alıkonulduğunu, götürüldüğünü, birçok işlemden geçirildiğini ve birçok deneyime maruz bırakıldığını iddia ediyor.
Bu insanlar, yaşadıkları deneyimin şokuyla, bir travma yaşıyorlar. Kimselerle paylaşamadıkları bu deneyimin normal olduğunu ve bu deneyimi yaşamak bakımından yalnız olmadıklarını, deneyimin evrensel bir yapıya sahip olduğunu (din, dil ırk ülke gözetmediğini) öğrenmeye büyük ihtiyaç duyuyorlar.

Meta danışmanlık bu travmatik süreçleri dengelemek ve birey için deneyimi anlaşılır ve kabul edilebilir kılmakla ilgili bir işlev görüyor. Deneyimin anlamı hakkındaki farkındalığı arttırmak danışmanlığın temelini oluşturuyor.